LIVIAprisen 2016


LIVIAfonden præsenterer med stolthed og ydmyghed årets tre prismodtagere, som skaber håb. De gør alle gør noget enestående for en fremtid, hvor folk kan leve værdigt og trygt.

Fra Sydsudan: William Ongoro agerer i brændpunktet af den oversete og uhørt brutale konflikt i Sydsudan. Under stor personlig risiko når han det næsten umulige: bygger bro, bringer stridende lokalsamfund sammen til dialog og forsoner tidligere fjender.

Globalt: Global Network for Women Peacebuilders Et netværk af kvinder fra krigsplagede lande, som kæmper for kvinders deltagelse i fredsopbygning og fredsforhandlinger. Kun når kvinders stemmer og perspektiver bliver hørt, kan fredsaftaler føre til ægte sameksistens og forsoning.

Fra Danmark: Trampolinhuset er et stort værested i København, stiftet og drevet af asylsøgere og flygtninge selv. Adresserer et stort, politiseret konfliktfelt I Danmark, vores forhold til flygtninge og indvandrere. De mange aktiviteter er selvstyrede med ligeværdige relationer.

Se LIVIAfondens motiveringer for de tre prismodtagere her

LIVIAPRIS 2016


Liviafonden
Ved prisfesten hylder vi de tre prismodtagere med musik, tankevækkende fortællinger, stærke billeder og filmklip. Vi glæder os til at høre deres historier om at handle med mod og omtanke i en voldsomt urolig tid.

Prisfesten bliver finalen på LIVIAs konference ’Stories of Hope’, som også er på Arbejdermuseet. Man kan købe billetter til konference og prisfest samlet eller hver for sig.

Priser: Konference 250 kr,. Prisfest 200 kr., samlet pris for begge 350 kr.

Ledige og studerende halv pris. Flygtninge: gratis

Tilmeld dig via Billetto

Se listen over de nominerede til prisen

Se listen over de 37, der er indstillet til prisen.

Se hvem der nominerer - gesandterne.

Konferencen Stories of Hope 2016


Liviafonden
27. og 28. november afholder LIVIA konferencen Stories of Hope for tidligere prisvindere og dette års nominerede til LIVIAprisen.

Hensigten er at synliggøre historier om mennesker, der agerer begavet og kreativt under svære konflikter. Vi vil lade idéer spire samt undersøge og udvikle både nye og gamle tilgange til ikkevoldelig konfliktløsning.

27. november er en intern dag, primært for tidligere nominerede og prisvindere.

28. november er en offentlig dag for fagfolk, ngo'er, politikere, presse og andre interesserede. Her vil man møde modige konfliktløsere og høre både utrolige og håbefulde historier fra udsatte områder samt lære nyt om ikkevoldelig konfliktløsning.

Priser: Konference 250 kr,. Prisfest 200 kr., samlet pris for begge 350 kr.

Ledige og studerende halv pris. Flygtninge: gratis

Se programmet for den 28. november

Tilmeld dig via Billetto

Støt Liviafonden


Liviafonden
Bliv LIVIA-ven ved at give et bidrag til idérig, modig og fredelig konfliktløsning.

Du kan blive medlem af Livias venner ved at overføre 100 kroner til Merkur Andelskasse, registreringsnummer 8401, kontonummer 1097361.

Oplys dit fulde navn og din emailadresse.

Så får du information om næste prisuddeling og andre LIVIA-støttede aktiviteter.

Læs mere om støtte til Liviafondens arbejde på dette link.