Hvordan opnår vi det?

LIVIAFONDEN

* Støtter grupper og mennesker, som arbejder modigt, kreativt og ikkevoldeligt med svære samfundskonflikter

* Uddeler LIVIAprisen til ekstraordinært opløftende eksempler på konstruktiv konflikthåndtering i Danmark og internationalt

* Indsamler eksempler på ikkevoldelig, opfindsom konfliktløsning fra hele verden og formidler de stærke eksempler og historier til medier, beslutningstagere og offentlighed

* Samarbejder med mennesker og organisationer, som har solide konfliktfaglige kompetencer og viden

* Rejser støtte hos organisationer og personer med viden, indflydelse og økonomiske midler for at fremme kompetent konflikthåndtering i vanskelige nationale og internationale samfundsanliggender og kriser.