Forstå konflikt-håndtering

Forstå konflikthåndtering

For at kunne løse en konflikt, må vi forstå den. En konflikt har flere dimensioner. Konflikter kan være instrumentelle, dreje sig om interesser eller værdier, og de kan være personlige. Mange konflikter er en blanding. Derfor er det nødvendigt at analysere, hvilken dimension der vejer tungest i konflikten for at finde ud af, hvordan den kan løses, eller om den kan løses.

Instrumentelle konflikter

Instrumentelle konflikter drejer sig om konkrete mål, midler, metoder, strukturer, procedurer.

Det er de “rene” konflikter, som endnu ikke er belastede af negative følelser. Det er dem, vi har flest af, og som vi som regel kan løse i hverdagen uden at blive fjender.

Interessekonflikter

Interessekonflikter drejer sig om fordeling af ressourcer, som er eller opfattes som sparsomme: fx penge, arbejde, plads, ting, tid. Det kan være konflikter på arbejdsmarkedet eller kampen om territorier.

Værdikonflikter

Værdikonflikter drejer sig om personlige eller kulturelle værdier, man vil slås for: fx menneskerettigheder, religion, politisk overbevisning.

Personlige konflikter

Personlige konflikter drejer sig om identitet, selvværd, loyalitet, tillidsbrud, afvisning.

Denne dimension kan forpeste hverdagen, for her spiller dybe og ofte skjulte følelser den store rolle, og parterne bliver usikre og sårbare.