Hvad støtter Liviafonden?

Liviafonden støtter mennesker og mindre projekter, der arbejder dedikeret på eksempelvis – at åbne en svær samfundsmæssig konflikt, at bringe dialog eller forsoning undervejs i en vanskelig og fastlåst konflikt mellem forskellige grupper, eller inspirere andre til at bruge ikke-voldeligt konfliktarbejde.

Liviafonden kan også søges om råd og konkret sparring i en vanskelig samfundsmæssig konflikt.

Oversigt over de konfliktfaglige retningslinjer i forbindelse med udvælgelsen af nominerede.

Der lægges vægt på konfliktarbejde der har til formål…

  1. at skabe mulighed for reel kommunikation mellem modparter og fjender
  2. at opretholde kontakten med modparten og insistere på forhandling / dialog
  3. at se en optrapning tidligt og tage skridt til afspænding
  4. at skabe vendepunkter i optrappede konflikter og gøre kontakt og forhandling mulig
  5. at kæmpe for sin sandhed uden brug af verbal og fysisk vold
  6. (& 7.) at støtte parterne efter en konflikt, så de kan eksistere sammen, hele sårene og nærme sig forsoning at opbygge konkret konfliktberedskab i lokalsamfund
  • Det kan være konfliktarbejde, hvor man selv er involveret i problemet eller hvor man intervenerer.
  • Arbejdet kan foregå på et hvilket som helst trin i en optrapning eller det kan sigte på forebyggelse af en forudsigelig skadelig/voldelig optrapning, f.eks. ved at opbygge konfliktberedskaber.
  • Det er ikke et kriterium for priserne, at konflikten bliver løst, blot at der arbejdes seriøst og kreativt med den.

NB: Liviafonden støtter ikke konflikter, som alene vedrører forholdet mellem enkeltpersoner. Fonden dækker heller ikke omkostninger til uddannelse, kurser, drift, lønninger, bogudgivelser osv.

Ansøgning

Det er ikke nødvendigt at bruge et fast ansøgningsskema. Du skal ansøge kort og præcist og med egne ord beskrive det formål, der søges penge eller råd om. Skriv dernæst hvorfor den pågældende ansøgning er relevant for netop Liviafonden. Gør det tydeligt, hvem aktiviteten gavner og angiv til slut, hvordan I vil rapportere tilbage til Liviafonden om måden, som midlerne i praksis anvendes på i den konkrete konflikt.

Der skal vedlægges et budget for de ansøgte midler samt en oversigt over øvrig planlagt finansiering.
Liviafonden kræver en ansvarlig kontaktperson og dennes navn og CPR-nummer, tillige med samme persons adresse og telefonnummer. Denne person hæfter for en skriftlig tilbagemelding til fonden om anvendelsen af støtten.

Læs hvordan du indstiller til en Liviapris.