Anbefalere af Liviafonden

Verden er fuld af konflikter – som vi ikke behøver komme til kort overfor. LIVIAs anbefalere fra mange forskellige baggrunde uddyber hér deres syn på hvorfor og hvordan samfundskonflikter kan løses mere konstruktivt. Og på hvilken rolle LIVIA har at spille i det.

Tyge Lehmann, tidl. ambassadør og LIVIA-anbefaler

”På trods af at vi har et forbud mod magtanvendelse, ser vi mange eksempler på væbnede konflikter mellem stater, for eksempel i Irak og Afghanistan, Congo og Somalia. I stedet for at løse konflikter ved fredelige midler, forhandling, mægling og domstole, så tager man sagen i egen hånd ved at bruge magt. Det er sørgeligt. Magtanvendelse er den sidste løsning, inden da må vi prøve alt andet. Det appellerede med det samme, jeg så, det handlede om konflikthåndtering: hvad kan man gøre for at bruge alle redskaber? Hvordan kommer man frem til at mægle og forebygge? Vi ved alle, at forebyggelse er bedst. Citatet af Ghandi er genialt, for vi skal have endnu større opmærksomhed på den næstsidste løsning. Fonden er et godt bud i den retning. Det er vigtigere end nogensinde før at have mæglere. Jeg håber at kunne bidrage med erfaringer fra et langt liv med at løse internationale konflikter ved hjælp af retslige procedurer og mægling”

Steen Hildebrandt, professor på Århus Universitet og LIVIA-anbefaler

”Jeg synes, at der er voldsomt behov for, at vi arbejder mod større indsigt og viden og udvikling af evner inden for disse områder. Liviafonden arbejder for nogle meget betydningsfulde formål, som det er vigtigt at sætte fokus på. Vi lever i en tid, hvor mange former for konflikter og modsætninger eksisterer. Jeg frygter, at vi går ind i en tid, hvor bl.a. en meget ulige fordeling af verdens ressourcer kan føre til endnu voldsommere konflikter. Vi står over for en enorm befolkningstilvækst, særligt i de fattige lande, og verdens goder – som for eksempel energi, fødevarer, boliger og sundhed – er meget skævt fordelt. Og det rummer store risici for konflikter. Det strammer virkelig til i disse år. Jeg kan ikke se noget tidspunkt, hvor behovet for konflikthåndtering er større end nu. Fondens arbejde og de mennesker, der står bag og deres kompetencer, har jeg stor tillid til.

Rikke Rønholt Albertsen, topatlet, projektleder hos Verdens Bedste Nyheder og LIVIA-anbefaler

”Jeg har arbejdet med performance og trivsel i virksomhedsverdenen, og jeg kan se, hvor meget energi og engagement det koster, når konflikter ikke bliver løst. Det har kæmpe menneskelige og forretningsmæssige omkostninger. Virksomheder er i stigende grad afhængige af at have engagerede medarbejdere, der er orienterede mod at skabe værdi for virksomhedens kunder. Det er en forudsætning for at kunne modstå og håndtere de skiftende omstændigheder og store uforudsete udfordringer, som er hverdagskost i disse dage. Hvis virksomheden skal stå stærkt udadtil, må den kunne fungere optimalt internt. Ingen har råd til at lade uløste konflikter opsluge medarbejdernes energi og engagement. Jeg tror på, at en forståelse for det potentiale der ligger i konstruktiv konfliktløsning kan betyde en væsentlig konkur- rencefordel for de virksomheder der vælger denne tilgang. Det kan desuden forbedre arbejdsglæden for de mange tusinde mennesker, som dagligt lider under konsekvenserne af uløste konflikter i deres hverdag.”

Preben Mejer, direktør hos radr.dk og LIVIA-anbefaler

”Vi oplever stadig kortere vej til konfrontationer i alle sammenhænge. Det virker som om, det er sværere for os mennesker at håndtere konflikter på en fornuftig måde. Så når nogen tager initiativ til at vise, at der er andre veje, er det prisværdigt. Så må vi se, hvor det kan bringe os hen. Selv sidder jeg til daglig og arbejder med innovation, kommunikation og teknologi. To af de samme elementer er i spil i konfliktløsning. Hvem ved, om ikke også teknologien en dag kan bruges i den sammenhæng?”

Ole Wæver, professor i international politik, Københavns Universitet og LIVIA-anbefaler

”Liviafonden giver både penge og råd. Det er en god og original idé at kombinere de to ting, så man ikke bare kan søge om penge, men også søge og få praktisk og klog bistand hos dem, der står bag fonden. Ideen med LIVIAfonden er god, fordi der er brug for nogen der gør opmærksom på, hvad god konflikthåndtering kan gøre. Der er slående, i hvor mange sammenhænge, vi er dårlige til at tænke over dynamikken i en konflikt. Uanset hvad det drejer sig om, tænker vi som regel på sagen, det er dén, vi er eksperter i, men meget lidt på den måde, vi håndterer sagen på, og den måde vi påvirker hinanden på, når vi gør det. Vi er tilbøjelige til at køre ind i nogle negative spiraler frem for at se mulighederne. Selv hvis LIVIAfonden aldrig blev verdens rigeste fond gør den gavn ved simpelthen at minde verden om, at der er alternativer til traditionel konflikthåndtering med ekskalation, klronfrontation … eller krig. Mange gode mennesker og dygtige ildsjæle mangler tit bare små beløb, som er svære at få, hvis deres opgave er lidt skæv eller ikke passer ind de traditionelle steder. Den slags projekter kan LIVIAfonden støtte, og det er der stor brug for.”

Mehmet Yüksekkaya, forfatter, kursus- og foredragsholder og LIVIA-anbefaler

”Jeg anbefaler Liviafonden, fordi der ikke kan sættes nok fokus på konfliktløsning. Danskerne er meget konfliktsky og opfatter konflikter som noget negativt, der helst skal gemmes langt væk. Derfor er der mange både store og små konflikter, som ikke bliver løst, men som kunne blive det. Det gælder om at se på konflikter på en anden måde, nemlig som nødvendige og vigtige i den sociale virkelighed. Nogle konflikter kan løses. Andre skal bare anerkendes.
I bund og grund handler det om, at mennesker skal snakke mere og bedre sammen. Derfor er det godt med et frisk initiativ som Liviafonden, der viser andre veje end de sædvanlige. Hvis den får succes, tror jeg, det kan gavne samfundet og de udfordringer, der venter på at blive taget op.”

Lise Egholm, tidl. skoleinspektør Rådmandsgades skole og LIVIA-anbefaler

”Jeg har arbejdet på en skole, hvor rigtig mange børn havde det svært – der var 76 procent tosprogede. Man behøver ikke nødvendigvis have det svært, fordi man er tosproget, men det her er meget belastede børn. Det er dejligt med en fond, der kan være med til at støtte løsninger for børnene og deres familier. Især mødrene. Nogle familier har traumatiserede og psykisk syge mødre, og mødrene er vigtige, fordi det er dem, der giver omsorg til børnene. Så hvis de har overskud, kan vi mærke, at børnene får det bedre.”

Kim Fupz Aakeson, tegner, filmmand, forfatter og LIVIA-anbefaler

”I alle situationer, hvor mennesker støder sammen, har vi et fælles ansvar, som vi let glemmer. Når vi er i en konflikt, kan vi enten vælge at kalde på hinandens overbærenhed og venlighed eller på raseriet. Det koster utrolig meget energi at være i konflikt, og det er rent spild, så man skal gå andre veje, hvis man overhovedet kan. De fleste kan nok huske, hvor glad og tilfreds, man er, når det lykkes at løse en konflikt på den fredelige måde og vide, at den anden nok føler det samme. Det er en win-win situation. Men det er en så fast del af vores kultur at løse konflikter på den hårde måde. Derfor er det nyttigt at have modbilleder, man kan påkalde, når man står i konfliktsituationen og overvejer, hvilke handlemuligheder man har. Liviafonden kan være med til at synliggøre den slags modbilleder.”

Bruno Månsson, advokat og partner hos Paragraf Plus Advokater og LIVIA-anbefaler

”Nogle siger, at konflikter er advokatens levebrød. Der er imidlertid ikke konflikten, men konfliktens løsning der giver smør på brødet. For mange advokater er det et mål at undgå, at konflikten opstår – og hvor dette ikke er muligt, da målrettet at søge konflikten løst effektivt og professionelt, og helst således at konfliktens parter kan fortsætte hvor de slap. Konfliktløsning kræver erfaring og opdateret viden. Liviafonden vil arbejde med viden om og nye løsninger i konflikthåndtering – det har selvsagt min støtte.”

Benny Andersen, dansk nationalforfatter og LIVIA-anbefaler

”Nogle af de principper, som Liviafonden står for, harmonerer godt med mine egne personlige hold- ninger – for eksempel retskaffenhed, fremsynethed og medmenneskelig respekt. Jeg mener, det er meget vigtigt med sådan en fond, fordi lige nu er der mange andre kræfter, der arbejder i modsat retning. Gennem fonden kan vi hæmme disse andre kræfter.”

Vibeke Vindeløv, professor i konfliktmægling, dr. jur., Københavns Universitet og LIVIA-anbefaler

”Ideen bag Liviafonden ligger i smuk forlængelse af, hvad konflikthåndtering handler om, nemlig at forholde sig til sit eget ansvar og ikke bare skyde skylden på de andre. Netop det, at det er en fond, man kan støtte, er med til at skabe bevidsthed om, at vi har et fælles ansvar. Man kan give et bidrag og på den måde vise, at man vil være med til at tage ansvar. Det behøver ikke være med store beløb. Og så er fonden projektorienteret og udadvendt. Pengene skal bruges til at opmuntre nogen, der gør noget aktivt for at løse konflikter. Og der er projekter nok at støtte, for eksempel uddannelsesprojekter i konfliktfyldte områder.”