LIVIAs Formål

LIVIA Fondens formål er at synliggøre den konstruktive, ikkevoldelige tilgang til samfundskonflikter, som finder sted hver dag over hele verden.

Vi vil gøre det tydeligt, at der overalt i verden, også i Danmark, findes grupper, som handler konstruktivt midt i tilsyneladende håbløse konflikter. Folk som med overraskende dristighed, når alle veje synes lukkede, arbejder for at omdanne konflikter til nye muligheder. Eksemplerne er mange, men når sjældent massemedier og avisforsider.

"Bydelsmødre" fik LIVIAs nationale pris ved prisuddelingen i 2014. Foto: Pernille Bærendtsen
Holger Terp modtog i 2010 en særlig hæderspris for sit livslange arbejde med dokumentation af fredsbevægelsen i Danmark.

Derfor uddeler vi LIVIApriser til initiativer og personer, som viser nye veje ud af svære konflikter. Prisuddelingen sker ved en festlig begivenhed, hvor modtagerne af årets LIVIApriser og deres gode arbejde fejres.

LIVIApriserne skal give håb og genlyd både nationalt og internationalt. København skal være kendt som stedet, hvor LIVIApriserne uddeles og modige mennesker hyldes for at arbejde seriøst og opfindsomt midt i de store konflikter. Mange tusind mennesker fra hele verden skal engageres i at finde de stærkeste og mest inspirerende eksempler. For at vise, at der overalt re mange mennesker, som handler ud fra samhørighed og et dybt ønske om mere fred på vores fælles klode.

FONDENS FORMÅL ER AT:

 • synliggøre det modige, ikkevoldelige arbejde, som faktisk foregår på alle kontinenter
 • støtte projekter og personer, der viser at svære samfundskonflikter kan løses med iderigdom og dialog
 • inspirere politikere, medier og offentlighed til at anvende konstruktiv konflikthåndtering
 • samarbejde med konfliktfaglige miljøer, der opbygger konfliktberedskab, lokalt og internationalt.

Hvad vil vi?

LIVIA Fonden belønner stærke og positive eksempler på, at selv store konflikter kan løses med forstand og uden vold.

Vi vil gøre det tydeligt, at der overalt i verden, også i Danmark, findes grupper, som handler konstruktivt og dybt fornuftigt midt i tilsyneladende håbløse konflikter. Folk som med overraskende dristighed, når alle veje synes lukkede, arbejder for at omdanne konflikter til nye muligheder. Eksemplerne er mange, men når sjældent massemedier og avisforsider.

LIVIA Fonden opsøger og støtter ikkevoldeligt konfliktarbejde igennem rådgivning, finansiel støtte og netværk. Målet er at synliggøre, at de positive metoder, kompetencer og resultater der findes og at selv bitre modstandere kan komme på talefod. Konflikter er uundgåelige, men vold kan begrænses eller helt undgås.

Parents Circle - LIVIA Prisfest 2012
Leymah Gbowee og Liberias kvinder modtog en Liviapris i 2010. Året efter modtog Leymah Gbowee Nobels Fredspris.

Hvordan opnår vi det?

 • LIVIA Fonden støtter grupper og mennesker, som arbejder modigt, kreativt og ikkevoldeligt med svære samfundskonflikter.
 
 • LIVIA Fonden uddeler LIVIAprisen til ekstraordinært opløftende eksempler på konstruktiv konflikthåndtering i Danmark og internationalt.
 
 • LIVIA Fonden indsamler eksempler på ikkevoldelig, opfindsom konfliktløsning fra hele verden og formidler de stærke eksempler og historier til medier, beslutningstagere og offentlighed.
 
 • LIVIA Fonden samarbejder med mennesker og organisationer, som har solide konfliktfaglige kompetencer og viden.
 
 • LIVIA Fonden rejser støtte hos organisationer og personer med viden, indflydelse og økonomiske midler for at fremme kompetent konflikthåndtering i vanskelige nationale og internationale samfundsanliggender og kriser.

Hvad støtter LIVIA Fonden?

Liviafonden støtter mennesker og mindre projekter, der arbejder dedikeret på eksempelvis – at åbne en svær samfundsmæssig konflikt, at bringe dialog eller forsoning undervejs i en vanskelig og fastlåst konflikt mellem forskellige grupper, eller inspirere andre til at bruge ikke-voldeligt konfliktarbejde.

Liviafonden kan også søges om råd og konkret sparring i en vanskelig samfundsmæssig konflikt.

Oversigt over de konfliktfaglige retningslinjer i forbindelse med udvælgelsen af nominerede.

Der lægges vægt på konfliktarbejde der har til formål:

 1. at skabe mulighed for reel kommunikation mellem modparter og fjender.

 2. at opretholde kontakten med modparten og insistere på forhandling / dialog.

 3. at se en optrapning tidligt og tage skridt til afspænding.

 4. at skabe vendepunkter i optrappede konflikter og gøre kontakt og forhandling mulig.
Combatants for peace LIVIA lancering & prisuddeling 2009
H. Steinar Bryn - LIVIA prisuddeling 2010
 1. at kæmpe for sin sandhed uden brug af verbal og fysisk vold.

 

 1. (& 7.) at støtte parterne efter en konflikt, så de kan eksistere sammen, hele sårene og nærme sig forsoning at opbygge konkret konfliktberedskab i lokalsamfund.
  • Det kan være konfliktarbejde, hvor man selv er involveret i problemet eller hvor man intervenerer.
  • Arbejdet kan foregå på et hvilket som helst trin i en optrapning eller det kan sigte på forebyggelse af en forudsigelig skadelig/voldelig optrapning, f.eks. ved at opbygge konfliktberedskaber.
  • Det er ikke et kriterium for priserne, at konflikten bliver løst, blot at der arbejdes seriøst og kreativt med den.


NB: 
Liviafonden støtter ikke konflikter, som alene vedrører forholdet mellem enkeltpersoner. Fonden dækker heller ikke omkostninger til uddannelse, kurser, drift, lønninger, bogudgivelser osv.

Historie

LIVIA fonden er udsprunget af tanker i Center for Konfliktløsning i 2005, da man ønskede at fremme ikkevoldelige metoder i større samfundskonflikter, i Danmark og internationalt.
 
Navnet LIVIA og vores logo henviser til olivenkvisten, et urgammelt tegn på ’at nærme sig med fredelige hensigter’. Og et tegn på håb og liv: efter syndfloden var det med et olivenblad, duen fløj ind til Noah på arken.

“Hvis vold er vores sidste udvej, så lad os ofre den næstsidste lidt mere opmærksomhed.”

M.K. Gandhi