Lorem

Konflikthåndtering

Hvor mennesker er sammen, opstår konflikter. De hører med til livet og er nødvendige, for at vi kan lære at omgås hinanden. Der findes ikke to ens konflikter. Det enkelte menneske, den enkelte kultur og subkultur og den samfundsmæssige sammenhæng sætter sit præg på hvert eneste sammenstød.

Sag og relation

Men selv om hver konflikt er unik, er det alligevel muligt at genfinde et mønster i den måde, konflikter udvikler sig på. Konflikter handler altid om noget. Der er noget, vi er uenige om. Men konflikten handler også om relationen mellem os. Og jo mere konflikten spidser til, des mere er vi tilbøjelige til at blande sag og relation sammen, så vi til sidst ikke kan skelne det ene fra det andet.

Konflikten trapper sig op

En konflikt der ikke løses, udvikler sig typisk på den måde, at den trin for trin fjerner sig fra det, vi som udgangspunkt var uenige om. Den bliver personlig og ender i åben fjendtlighed. Konflikter eskalerer typisk over 7 trin:

 

– Uoverensstemmelse:
Vi vil ikke det samme.

2 – Personificering:
Det er den andens skyld.

3 – Problemet vokser:
Der er meget i vejen. Nye problemer dukker frem, gamle sager tages op. 

4 – Samtale opgives:
Det nytter jo alligevel ikke noget. Han hører ikke, hvad jeg siger.

5 – Fjendebilleder opstår:
Modparten forkastes. Han er bare ond.

6 – Åben fjendtlighed:
Vi er i vredens vold, og volden ligger parat eller bryder ud.

7 – Polarisering:
Denne by er ikke stor nok til os begge!

1 – Uoverensstemmelse:
Vi vil ikke det samme.

2 – Personificering:
Det er den andens skyld.

3 – Problemet vokser:
Der er meget i vejen. Nye problemer dukker frem, gamle sager tages op. 

4 – Samtale opgives:
Det nytter jo alligevel ikke noget. Han hører ikke, hvad jeg siger.

5 – Fjendebilleder opstår:
Modparten forkastes. Han er bare ond.

6 – Åben fjendtlighed:
Vi er i vredens vold, og volden ligger parat eller bryder ud.

7 – Polarisering:
Denne by er ikke stor nok til os begge!

Konflikter kan løses

Sådan behøver det ikke gå. Mange konflikter kan løses, hvis vi tør møde dem åbent. Det vil sige, at vi tør undersøge sagen, nærme os den anden, risikere kritik. Nogle tror konfliktløsning handler om at være flink og vende den anden kind til. Men konfliktløsning handler ikke om at give efter. Det handler om at respektere sig selv og stå ved sine værdier og samtidig respektere den andens ret til at være anderledes. Vi er kommet langt, hvis vi kan enes om at være uenige.