Nominerede

Blandt alle de nominerede til Liviaprisen findes en lang række af gode historier om ikkevoldelig og opfindsom konfliktløsning. Vi har samlet fortællingerne fra de nominerede her, så deres kreative vej ud af forskellige konflikter kan inspirere os alle:

Liviapriserne
Priserne gives til personer og initiativer, der går nye veje for at løse samfundsmæssige konflikter. Priserne gives til folk og organisationer, der møder svære konflikter med dristighed og opfindsomhed.

Vi indsamler forslag til værdige prismodtagere fra hele verden – og selve dette omfattende arbejde er en vigtig del af at synliggøre, hvor mange mennesker, der over alt kæmper ikkevoldeligt for fred og menneskeret. En konfliktfaglig arbejdsgruppe vurderer nøje de mange indstillede grupper og personer. Bestyrelsen udvælger de endelige prisvindere på baggrund af en konfliktfaglig begrundet indstilling af de værdige nomineringsforslag.

For at blive nomineret til en Liviapris tages der i udvælgelsen højde for, at personen eller initiativet arbejder for:

 1. At skabe muligheder for åben kommunikation mellem erklærede modstandere eller fjender
 2. At opretholde kontakt med ens modstander og insistere på forhandling/dialog
 3. At få øje på en obstruerende eskalering på et tidligt stadie og mindske spændinger gennem respekfuld dialog
 4. At skabe vendepunkter i eskalerede konflikter og gøre kontakt og forhandling mulig
 5. At kæmpe for éns egen sandhed uden vold
 6. (& 7.) At støtte de involverede parter efter en konflikt, så de kan eksistere sammen, hele sårene og komme tættere på forsoning og at konstruere i operationelle procedurer eller et samvirkende miljø for konstruktiv håndtering af konflikter i lokalsamfundene.

Derudover spiler følgende også en rolle i nomineringen:

 • Mod
 • Kreativitet
 • Exemplariskhed
 • Ikke-vold
 • Aktualitet
 • Action