Nominerede 2012

Læs her om de 10 respektindgydende initiativer, der ikke modtager Liviaprisen i år, men som alle er en pris værdige . De er udvalgt på baggrund af 80 indstillede initiativer fra Danmark og resten af verden.

Danske nominerede

DUF Dialogambassadører
Et projekt under Dansk Ungdoms Fællesråd, som arbejder på at nedbryde fordomme mellem Danmark og Mellemøsten, kristendom og islam. Projektet skaber interkulturel dialog fra ung til ung og forståelse af de aktuelle problemer og konflikter.

Play 31
Bruger fodbold og sportens samlende funktion til at bringe folk og miljøer sammen, der ellers er blevet skilt af krig og væbnede konflikter. Play31 arrangerer fodboldturninger i splittede lokalmiljøer, samt workshops om menneskerettigheder og konfliktløsning. Initiativet giver børn mulighed for igen at lege og spille sammen.

Kirkeasyl
Et borgerinitiativ, der turde gå en anden vej i forbindelse med afviste asylansøgere og husede en gruppe afviste irakere i Vor Frue og Brorsons kirke. Initiativet samlede stor folkelig energi især på Nørrebro, og skabte herigennem opmærksomhed og debat om behandlingen af flygtninge, et følsomt, politisk emne. Organisationen ophørte i 2010.

C:NTACT
E
r et integrationsteater for og med unge, der har base på Edisonscenen ved Betty Nansen Teatret, og som også rejser rundt med deres forestillinger for at udbrede fortællinger om de unges konflikter og deres løsninger i forhold til integration.

Nørremarken
Nørremarken er et boligområde ved Vejle, hvor man arbejder mangesidigt for positiv sameksistens og integration af beboerne. I området er blandt andet søsat projektet Byen i Balance, hvor man uddanner kulturbærere og rollemodeller og forsøger at række ud til beboerne og give dem mulighed for at række ud til hinanden. Nørremarkens Fællesråd.

GAM3
Bruger gadesport og urban kultur til at nå og styrke unge i fare for marginalisering og konflikt. Sport, dans og musik i gadehøjde bruges som redskaber til at forbedre sociale miljøer, sammenbringe forskellige kulturer og etniciteter, samt at styrke de unges integration med omgivelserne.
GAM3 hører primært hjemme i Danmark, men virker også i Mellemøsten.

Udenlandske nominerede

Breaking the Silence
V
eteraner fra den israelske hær bearbejder og videreformidler de overgreb, som bosættelserne af Vestbredden har medført og medfører. De bringer hærens metoder frem i offentligheden og de konsekvenser, som konflikten og soldaterlivets overskridelser har for den enkelte. Dette sker ved indsamling af soldaters erfaringer og beretninger, udgivelse af dem, konferencer, dialogmøder og studieture  til bosættelser og kampområder.

Machsom Watch
Er israelske kvinder, der på modig og vedholdende vis gør opmærksom på, hvordan palæstinensere diskrimineres ved grænseovergange og check-points. De møder op og iagttager hærens adfærd og dens forhold til menneskerettighederne, hvorefter disse iagttagelser publiceres og spredes. Machsom Watch er vagtkvinder for humane og fredelige relationer på trods af den dybe konflikt.

Refugee VI Foundation 
Cape Town i Sydafrika oplever jævnligt konflikter i byens townships, hvor lokale frygter, at deres job bliver taget af flygtninge og immigranter fra de nordligere afrikanske lande. Et hjemløst gadebarn, Ephraim Ntlamo, tog kampen op mod xenofobien, samlede sine venner og stiftede et fodboldhold og organisationen Refugee VI Foundation.  VI henviser til de 6 lande, hvorfra de fleste flygtninge stammer: Angola, Zimbabwe, Congo, Rwanda, Burundi og Somalia. Gennem leg og sport vokser forståelsen og venskabet mellem lokale og indvandrere, og mange konflikter opløser sig.

Search for Common Ground in Congo
Med kløgt, takt, kreativitet og stort mod har Search for Common Grounds team interveneret i krigen mellem Enyele og Monzaya stammerne og skabt mulighed for sameksistens og forsoning ved at bringe de lokale ledere sammen, så de kunne lære og udvikle redskaber til at håndtere den dybe konflikt uden brug af vold, og derigennem gøre det muligt for de hundredetusinde flygtninge at vende tilbage til deres hjem i tryghed.