Nominerede 2014

Blandt de indstillede kandidater til Liviaprisen 2014 har Liviafondens bestyrelse nomineret i alt otte grupper og enkeltpersoner. De er alle valgt for opfindsomt, modigt og utrætteligt konfliktarbejde uden brug af vold.

Prismodtagere

Mobaderoon, Syrien – modtager Liviaprisen 2014
Mobaderoon modtager LIVIAprisen 2014 for at bygge bro i en krigssituation, og for ikkevoldeligt og modigt at arbejde for at skabe menneskelige kontakter og bånd. Midt i den tragiske borgerkrig har netværket Mobaderoon som mål at fremme fredelig sameksistens gennem dialog. Mobaderoon engagerer tusinder af sociale aktivister og driver et netværk for 52 lokale, syriske organisationer. Medlemmerne udvikler deres egne aktiviteter og initiativer som for eksempel Peace Ambassadors, Social Leadership og Active Citizens. De unge ledere er katalysatorer for forandring i deres lokalsamfund. Læs mere her

Bydelsmødrene, Danmark – modtager Liviafondens nationale pris
Bydelsmødrene modtager den nationale pris for at bygge bro mellem etniske grupper i Danmark. Bydelsmødrene er lokale kvinder, som skaber håb og forandring i andre kvinders liv. De styrker andre kvinders tro på, at kvinder kan forandre deres liv og løse de konflikter, de møder. Bydelsmødrene afbøder potentieller konflikter og misforståelser mellem det danske samfund og kvinder med sproglige eller sociale barrierer. Læs mere her.

Nominerede

Action Pour la Paix el la Concorde, Den Demokratiske Republik Congo
Nomineret for at gøre en betragtelig forskel i den krigshærgede region i det østlige DRC. Organisationen hjælper lokale aktører med at forebygge voldelige konflikter og med at transformere eksisterende konfliktdynamikker i positiv, ikkevoldelig retning. Med sit lange og modige arbejde har Action Poul la Paix et la Concorde bidraget til at begrænse konflikten ved at skabe dialog mellem konfliktparter og bruge en vifte af nye og innovative metoder til konfliktløsning, også når det indebærer personlig risiko.

Bassel Khartabil, Syrien
Nomineret for mod alle odds at insistere på en fredelig revolution, for sit arbejde som ikkevoldelig aktivist, og for at advokere for ytringsfrihed i Syrien. Bassel Khartabil – af nogle kendt som Bassel Safadi – er en urokkelig fortaler for digital frihed og åbenhed på internettet. Siden marts 2012 har han været fængslet af de syriske myndigheder og nægtet adgang til en civil domstol. Han har promoveret civil ulydighedsaktioner i Damaskus og arbejdet med at filme og dokumentere den vold og de overgreb, som regimet begår mod syriske borgere. Læs mere her.

Danish Demining Group og Ahmed Hassan, Somalia
Nomineret for at gribe til klog handling for at løse en konflikt i det sydvestlige Somalia, som dræbte flere mennesker, drev mennesker på flugt og begrænsede bevægelsesfriheden i området. Danish Demining Group (DDG) har styrket en gruppe ældre, indflydelsesrige menneskers kompetencer i mediering og konfliktløsning. DDG baserede sit initiativ på en grundig analyse af situationen og efter at have konsulteret lokale ledere. Resultatet af arbejdet er en aftale mellem de stridende parter, som har nedbragt spændingerne i området.

Kyaw Thuya, Myanmar
Nomineret for at have mod til at gå imod den officielle og udbredte kultur af dæmonisering og angreb på det muslimske mindretal i Myanmar. Kyaw Thuya – af nogle kendt som munken Owen – er buddhistisk munk, og i modsætning til nogle af sine kolleger, der deltager i anti-muslimsk vold, arbejder han for fred i praksis i sin skole, der byder både buddhistiske og muslimske elever velkomne uden nogen form for diskrimination. Eleverne betaler ikke skolepenge, da skolen er for de fattigste blandt de fattige. Undervisningen fokuserer på menneskerettigheder, kritisk tænkning, demokrati og fredeligsameksistens mellem buddhistiske og muslimske befolkningsgrupper.

Landsbyen Bil’in, Palæstina
Nomineret for sin ikkevoldelige, vedholdende og kreative modstand mod den såkaldte sikkerhedsmur, som adskiller dem fra deres jorder. Siden 2005 har beboerne i landsbyen Bil’in arbejdet med fredelige midler for at få deres jord tilbage. Halvdelen af jorderne er blevet konfiskeret for at beskytte de stadigt flere israelske bosættere, som bor omkring landsbyen. Bil’in fortsætter deres aktiviteter trods voldelig modstand og får ofte følgeskab af aktivister fra andre lande, inklusiv Israel. Bil’in er blevet en inspiratinskilde for andre landsbyer på Vestbredden og for verden.

The Peace Community of San José de Apartadó, Columbia
Nomineret for sin ikkevoldelige kamp for fred og retfærdighed, og for at sikre lokalområdet som et neutralt område midt i en brutal, voldelig konflikt. The Peace Community er blevet chikaneret af paramilitære grupper, af den colombianske guerilla, og af militæret. 200 medlemmer er blevet dræbt. Ikke desto mindre fortsætter The Peace Community of San José de Apartadó sin ikkevoldelige livsform. De får i stigende grad international støtte.