Prisfest 2023

Dignity Space

LIVIA motivation: Dignity Space er baseret i Kiev, Ukraine. Organisationen har udviklet uddannelsesprogrammet ‘Peace Engineers’, hvor folk fra forskellige områder og baggrunde trænes i ikkevold, dialog og fredsopbygning. Når kursisterne er færdiguddanede bruger de deres færdigheder, hvor der er brug for det lokalt. Dette arbejde fortsætter også efter den russiske invasion.Dignity Space er baseret i Kiev, Ukraine. Organisationen har udviklet uddannelsesprogrammet ‘Peace Engineers’, hvor folk fra forskellige områder og baggrunde trænes i ikkevold, dialog og fredsopbygning. Når kursisterne er færdiguddanede bruger de deres færdigheder, hvor der er brug for det lokalt. Dette arbejde fortsætter også efter den russiske invasion.

Læs mere om Dignity Space her.

Dignity Space collage

OMTÆNKE-Tanken

LIVIA motivation: OMTÆNKE-Tanken er baseret på principper som “Nej til bevæbning – Ja til en bæredygtig sikkerhedspolitik”. OMTÆNKE-tanken lægger sig i forlængelse af Olof Palmes Uafhængige Kommission om Nedrustning og Sikkerhed, som midt under den kolde krig i 1982 slog fast, at nationer og befolkninger kun kan føle sig sikre, når deres modparter føler sig sikre. Ved at tilbyde et alternativ til en dominerende diskurs til fordel for militær overlegenhed fremmer OMTÆNKE-tanken et koncept om “bæredygtig sikkerhedspolitik”.

Læs mere om OMTÆNKE-Tanken her.

Den Grønne Ungdomsbevægelse

LIVIAs motivation: Den Grønne Ungdomsbevægelse (DGUB) er en gruppe unge klima-aktivister, der kæmper for en grøn, retfærdig fremtid og strukturelle ændringer i samfundet, såsom mere omfattende klimapolitikker og biodiversitetslove. DGUB søger indflydelse gennem kampagner, demonstrationer og fortalervirksomhed, og kæmper for at synliggøre udfordringer og mindske skaderne ved klimaforandringer. DGUBs arbejde bygger udelukkende på frivillige bidrag og frivilligt engagement og er partipolitisk uafhængigt.

Læs mere om Den Grønne Ungdomsbevægelse her.

Nominerede

Blandt de indstillede kandidater til LIVIAprisen 2023 har LIVIA Fondens bestyrelse nomineret i alt tre grupper og enkeltpersoner. De er alle valgt for opfindsomt, modigt og utrætteligt konfliktarbejde uden brug af vold.

 

Bryd Tavsheden
Danmark

Bryd Tavsheden arbejder for at give børn og unge i Danmark modet til at tale om børnevold og kærestevold. Organisationen giver hjælp til unge mennesker, der har været offer for kærestevold, så de ikke står alene med deres oplevelser og kan få råd og vejledning. Derudover udvikler Bryd Tavsheden informationsmateriale, blandt andet om unge drenges voldsudsathed, ligesom de laver skolekampagner. 

Bryd Tavsheden er nomineret for at arbejde med tidligt at bryde voldsmønstre, så flere unge lærer ikke at bruge vold – og at afslutte voldelige forhold.  

Let Me Keep My Childhood
Libanon

“La Tkabrouna Baadna Zghar”/Let Me Keep My Childhood Campaign er blevet nomineret for deres arbejde blandt syriske flygtningefamilier for at afskaffe børneægteskaber. Organisationen startede ud med tre kvinder, men ved at mobilisere mere end 600 mennesker lokalt i det centrale Bekaa i Libanon er det lykkedes at annullere eller udskyde 200 børneægteskaber.

Ezabir Ali
Srinagar, Jammu and Kashmir

Ezabir Ali er nomineret for sit arbejde dedikeret til kvinderne i Kashmir, som ofte har meget lidt at sige i den offentlige sfære. Ezabir Ali bruger kunst og andre kreative formater for at sikre, at kvinders oplevelser, tanker og følelser omkring den langstrakte konflikt i Kashmir-området bliver hørt og dokumenteret. Hun arbejde på tværs af kulturelle og religiøseskel, og er med til at skabe håb blandt de involverede.