Prisfest

Liviafonden uddeler priser, til mennesker eller organisationer der håndterer svære konflikter på en ikkevoldelig, kreativ og konstruktiv måde. Prisen gives i København ved en prisuddeling og fest.

Mange kreative og stærke eksempler på konfliktarbejde får ikke den opmærksomhed og udbredelse, som de fortjener. Liviapriserne hylder mennesker, der prøver at løse samfundskonflikter på en nyskabende og ikkevoldelig måde. For at deres gode arbejde kan blive set af rigtig mange mennesker. Til inspiration og opmuntring.

Liviafonden uddeler priser til personer eller grupper, som viser nye veje ud af svære konflikter.
Folk, som møder voldsomme konflikter med sindsro, kreativitet og konstruktiv handling. Folk, som gennem deres personlige historie og dristige initiativer giver håb for en bedre fremtid.

Liviaprisen gives til personer der:

– Fremmer kommunikation mellem stridende parter
– Holder kontakt med modparten og insisterer på dialog og forhandling
– Ser en optrapning tidligt og tager skridt til afspænding
– Skaber vendepunkter i optrappede konflikter
– Kæmper for deres overbevisning uden brug af vold
– Støtter parterne efter en konflikt, så de kan leve sammen og nærme sig forsoning
– Opbygger konkret konfliktberedskab i lokale samfund

Kandidaterne til Liviapriserne bliver foreslået i en offentlig proces og i samarbejde med konfliktfaglige miljøer i alle verdensdele. Prismodtagerne vælges af Liviafondens bestyrelse, efter at den åbne indstillingsproces er afsluttet.

Holger Terp modtog i 2010 en særlig hæderspris for sit livslange arbejde med dokumentation af fredsbevægelsen i Danmark.