Prismodtagere 2014

I 2014 er modtagerne af LIVIApriserne:

Mobaderoon
Mobaderoon er et syrisk netværk, som arbejder for at bygge bro og skabe menneskelige kontakter og bånd med det mål at skabe et fremtidigt Syrien for alle syrere. Netværket favner 52 syriske organisationer og har 4.000 aktivster, som udvikler deres egne aktiviteter og initiativer som for eksempel Peace Ambassadors, Social Leadership og Active Citizens. De unge ledere er katalysatorer for forandring i deres lokalsamfund.

Læs artiklen Syrien kan kun reddes af syrerne selv på dette link.

Bydelsmødre
Bydelsmødrene er 450 kvinder af 41 nationaliteter, som bygger bro mellem etniske grupper i Danmark. De aktive kvinder skaber håb og forandring i andre kvinders liv. De styrker andre kvinders tro på, at kvinder kan forandre deres liv og løse de konflikter, de møder. Bydelsmødrene afbøder potentieller konflikter og misforståelser mellem det danske samfund og kvinder med sproglige eller sociale barrierer.