Prismodtagere 2016

Den nationale pris gik til Trampolinhuset for deres arbejde med at adressere et stort, politiseret konfliktfelt I Danmark, vores forhold til flygtninge og indvandrere. Trampolinhuset er et stort værested i København, stiftet og drevet af asylsøgere og flygtninge selv.

Den internationale pris gik til William Ongoro, som agerer i brændpunktet af den oversete og uhørt brutale konflikt i Sydsudan. William Ongoro fik prisen for under stor personlig risiko at nå det næsten umulige: bygge bro, bringe stridende lokalsamfund sammen til dialog og forsone tidligere fjender.

Den globale hæderspris var den første af sin slags i LIVIAfondens historie. I 2016 gik den til Global Network for Women Peacebuilders. Det er et netværk af kvinder fra krigsplagede lande. Global Network for Women Peacebuilders fik hædersprisen for deres kamp for kvinders deltagelse i fredsopbygning og fredsforhandlinger. Kun når kvinders stemmer og perspektiver bliver hørt, kan fredsaftaler føre til ægte sameksistens og forsoning.


Se hele LIVIAfondens motiveringer for de tre prismodtagere her