Bydelsmødre

Kvinder støtter ander kvinder i Bydelsmødre, som arbejder i blandt andet udsatte byområder i Danmark.

Foto af sal med langborde, hvor mange kvinder er samlet.

Generalforsamling i Bydelsmødre. Foto: Bydelsmødre

Bydelsmødre er kvindelige frivillige, som taler 54 forskellige sprog og repræsenterer 41 forskellige nationalteter. De er lokale kvinder som skaber håb og forandring i andre kvinders liv.

Bydelsmødres primære opgave er at styrke isolerede kvinder og støtte dem i at tage kontrol over deres egne liv. Det gør de ved at bygge platforme, hvor mennesker kan mødes og tale med hinanden. På den måde bygger Bydelsmødre broer mellem forskellige etniske grupper. De styrker kvinder til at tro, at de selv kan tage styringen i deres liv og løse de konflikter, de møder.

Foto af to kvinder. Den ene er ældre og har lys hud. Den anden er ung og har mørk hud.

Bydelsmødre er kvinder af 41 nationalteter. Foto: Bydelsmødre

Reducerer konflikter
Bydelsmødre hjælper også med at afbøde eller reducere konflikter og misforståelser mellem det danske samfund eller det offentlige system og kvinder, som har sproglige eller sociale barrierer. Misforståelser, som kan opstå, fordi grupper med forskellig etnisk baggrund ikke mødes, og der derfor opstår fordomme og problematiske forestillinger om ‘de andre’.

De frivillige kvinder støtter sårbare kvinder i at blive inkluderet i samfundet på lige vilkår med andre borgere, således at misforståelser og konflikter mellem borgere og ’systemet’ kan undgås.

Der er i alt 450 aktive bydelsmødre i hele Danmark.

Foto af to bydelsmødre og Prinsesse Marie.

Prinsesse Marie deltager i Bydelsmødres generalforsamling. Foto: Bydelsmødre

Følg Bydelsmødres arbejde på dette link.