Prismodtagere 2012

Jakob Johannsen og Somali Fair Fishing
Et dansk-somalisk projekt der skal gøre det muligt for unge somaliere at vælge fiskerihvervet frem for pirateri. Somali Fair Fishing virkeliggør et af de stærkeste principper i fredelig konfliktløsning – at gå til roden af en konflikt, tænke kreativt og iværksætte nye løsninger.

Parents Circle – Families Forum
En palæstinensisk-israelsk organisation af efterladte til ofre for konflikten. Sammen arbejder de for forsoning og en fredelig løsning – på trods af skepsis og modstand fra begge sider af konflikten.
Parents Circle – Families Forum har taget det modige skridt at mødes med fjenden, og har arbejdet udholdende og kreativt for at bryde den onde cirkel af vold og hævn.

Ramazan Taz og Fra Hærværk til Netværk
Et dansk projekt, som arbejder for at skabe netværk, godt samarbejde og løsning af konflikter mellem beboerne i Lejerbo ejendommene.
Ved at uddanne konfliktmæglere blandt de unge beboere, varmemestre og andre ansatte, løser de områdets konflikter og forhindrer at nye optrappes.

Ung mand med en drøm om at blive fisker.