Ramazan Tás og Fra Hærværk til Netværk

Fra Hærværk til Netværk nedbryder fordomme og forebygger konflikter  mellem beboerne i Lejerbo ved at uddanne bl.a. varmemestre i konfliktløsning og generelt styrke beboernes engagement i deres boligafdeling.


Hvem er Fra Hærværk til Netværk?
Fra Hærværk til netværk er et boligsocialt projekt under Lejerbo, som har til formål at øge trygheden og trivslen i 19 små og mellemstore boligafdelinger. De omfattede boligafdelinger ligger spredt i hele København – fra Amager til Nordvest. I de udvalgte afdelinger findes både kulturelle og sociale problemstillinger, der negativt påvirker beboernes evne til at bo alment.  Det giver sig udslag i fx hærværk, affald og svineri på fællesarealer og beboer-konflikter. Indsatsen skræddersyes til den enkelte afdeling.

Projektet har tilknyttet tre boligsociale medarbejdere, en forankringsmedarbejder og en projektleder, der på grund af deres  viden om indvandrerproblematikken og konfliktløsning har særlige forudsætninger for at få de unge indvandrere i tale.

Boligsocial medarbejder Ramazan Tás (kaldet Ramo) er idemanden bag den konfliktfaglige del af projektet. “Ramo” har arbejdet med det boligsociale område i Lejerbo siden 2004, og har i denne periode indset, hvor vigtigt det er at få løst de små konflikter mellem beboerne ved at skabe dialog mellem parter, som ellers ikke fungerer sammen.

Hvad gør de?
Fra Hærværk til Netværk vægter samarbejdet mellem de boligsociale medarbejdere og varmemestre og gårdmænd meget højt, bl.a. ved at de uddannes  i konfliktløsning, så de er rustet til at løst de små konflikter mellem beboerne ved at skabe dialog mellem parter, som ellers ikke fungerer sammen. Også børn og unge lærer om konflikthåndtering.

”Konfliktløsning er en metode til at få mennesker til at fungere sammen. Der er mange, der taler om kultur, men det er ikke det, det handler om. Det handler om dialog mellem mennesker, og det er derfor konfliktløsning virker,” forklarer “Ramo”.

Udover træningen i konfliktløsning, støtter de boligsociale medarbejdere beboerne i at tage initiativet til fælles aktiviteter. Gennem øget beboerdemokrati øges sammenholdet, og nye konflikter forebygges.

I projekt-evalueringen lyder det: “ansvarsfølelsen for den lokale bebyggelse og omgivelser i udpræget grad blevet styrket, både blandt børn og voksne. Ligeledes er der skabt øget tryghed i afdelingerne, særligt gennem øget kendskab og netværk beboerne i mellem. Med stor succes har FHTN understøttet udviklingen af beboerdemokratiet i afdelingerne, så der efter endt indsats i alle afdelinger findes fungerende afdelingsbestyrelser, ligesom der er etableret kontakt til frivillige beboere i alle afdelinger.” Download Evaluering Fra Hærværk til Netværk (pdf)

Når Fra Hærværk til Netværks projektperiode udløber term 2012 ,vil det boligsociale arbejde i afdelingerne fremover blive varetaget af helhedsplaner i de enkelte bydele.


Hvorfor er de valgt – LIVIAfondens motivering
Prisen gives til Ramazan Tas og til det banebrydende, boligsociale projekt Fra Hærværk til Netværk i Lejerbo.

Det enestående ved projektet er, at det både forebygger, at konflikter trapper op og nedtrapper de konflikter, som opstår i boligområderne. Ved at skabe populære og vedkommende aktiviteter for beboerne, giver Fra Hærværk til Netværk mulighed for kontakt på kryds og tværs. Det nedbryder fordomme, forebygger splid mellem grupper og har også et kriminalitetsforebyggende element.

LIVIAfonden værdsætter, at projektet lægger vægt på uddannelse i konfliktløsning. Når konflikter opstår, er både leder, boligsociale medarbejdere og varmemestre uddannet til at hjælpe beboerne med at håndtere dem fredeligt.  Det er prisværdigt, at Fra Hærværk til Netværk også uddanner børn og unge til selv at kunne løse konflikter.

Projektets værdi er, at det drives af mennesker, der brænder for sagen og som børnene ser op til og har tillid til. Folk som med mod og kreativitet viser nye veje.

Ramazan Tas er en af dem, idemanden bag den konfliktfaglige del af projektet. Han er en fantastisk rollemodel: mild, fast, modig, med et kæmpehjerte for børn og andre beboere. Og så har han et stort samfundsengagement: Man må gøre noget, er hans motto.

Hærværk til Netværk gør noget, som er meget livsbekræftende.

Læs mere om Fra Hærværk til Netværk på deres hjemmeside

Læs Lejerbos omtale af LIVIAprisfest

Tilbage til oversigt over prismodtagere 2012