Stories of Hope

I november 2016 afholdt vi i forbindelse med vores prisfest konferencen Stories of Hope. Til konferencen var tidligere og nuværende samt nationale og internationale prisvindere og nominerede særligt inviterede og over to dage udvekslede vi ideer, undersøgte og udviklede nye og gamle veje til ikkevoldelig konfliktløsning. 

Vi belyste kreativ, ikkevoldelig konfliktløsning igennem tre fokusområder:

1: Hvordan spreder vi de håbefulde historier om de, som går dialogens og fredens vej?

Temaet her belyste hvilken rolle medier – og de fortællinger de er med til at skabe – spiller og hvordan de kan være med til at optrappe og nedtrappe konflikter.

2: Dialog i konflikt: hvordan fastholder vi vores egen sandhed og giver plads til andres?

Temaet her belyste dialogens vitale rolle i konflikthåndtering, og undersøgte de dilemmaer, konfliktløseren kan komme til at stå i, når hun skal udøve dialog i praksis. Temaet her åbnede op for en refleksiv proces omkring, hvordan dialogens væsen kan sikres og fastholdes.

3: Køn i konflikt: mænd og kvinders rolle i fastholdelse og løsninger i konflikter.

Kønsroller er en ofte overset faktor i konflikter. Kvinder og mænd har ofte meget forskellige måder at være i væbnede konflikter på. Konflikter kan ændre på kønsrollerne og giver også ofte kvinder plads til at indtage nye, mere aktive roller i deres samfund. Temaet satte den vægtige, men ofte negligerede faktor under lup.

Baggrund for konferencen

Stories of hope udspringer af Liviafondens formål om at indsamle og dele de håbefulde historier. Konferencen udspringer også af et ønske blandt tidligere prisvindere og nominerede om mere tid til at lade sig inspirere af hinanden og udveksle erfaringer og ideer.

Læs mere om det arbejde vores deltagere i konferencen beskæftiger sig med under fanebladet Stories of hope fortællinger.

Stories of hope konferencen var støttet af: