Ambassadører

Verden er fuld af konflikter – som vi ikke behøver komme til kort overfor. LIVIAs anbefalere fra mange forskellige baggrunde uddyber hér deres syn på hvorfor og hvordan samfundskonflikter kan løses mere konstruktivt. Og på hvilken rolle LIVIA har at spille i det.

Steen Hildebrandt

Professor på Århus Universitet
LIVIA-anbefaler

”Jeg synes, at der er voldsomt behov for, at vi arbejder mod større indsigt og viden og udvikling af evner inden for disse områder. LIVIA Fonden arbejder for nogle meget betydningsfulde formål, som det er vigtigt at sætte fokus på. Vi lever i en tid, hvor mange former for konflikter og modsætninger eksisterer. Jeg frygter, at vi går ind i en tid, hvor bl.a. en meget ulige fordeling af verdens ressourcer kan føre til endnu voldsommere konflikter. Vi står over for en enorm befolkningstilvækst, særligt i de fattige lande, og verdens goder – som for eksempel energi, fødevarer, boliger og sundhed – er meget skævt fordelt. Og det rummer store risici for konflikter. Det strammer virkelig til i disse år. Jeg kan ikke se noget tidspunkt, hvor behovet for konflikthåndtering er større end nu. Fondens arbejde og de mennesker, der står bag og deres kompetencer, har jeg stor tillid til.”

Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Kim Fupz Aakeson

Tegner, filmmand, forfatter
LIVIA-anbefaler

”I alle situationer, hvor mennesker støder sammen, har vi et fælles ansvar, som vi let glemmer. Når vi er i en konflikt, kan vi enten vælge at kalde på hinandens overbærenhed og venlighed eller på raseriet. Det koster utrolig meget energi at være i konflikt, og det er rent spild, så man skal gå andre veje, hvis man overhovedet kan. De fleste kan nok huske, hvor glad og tilfreds, man er, når det lykkes at løse en konflikt på den fredelige måde og vide, at den anden nok føler det samme. Det er en win-win situation. Men det er en så fast del af vores kultur at løse konflikter på den hårde måde. Derfor er det nyttigt at have modbilleder, man kan påkalde, når man står i konfliktsituationen og overvejer, hvilke handlemuligheder man har. LIVIA Fonden kan være med til at synliggøre den slags modbilleder.”

Foto: Mikkel Bache, 2005

Bruno Månsson

Advokat og partner hos Paragraf Plus Advokater
LIVIA-anbefaler

”Nogle siger, at konflikter er advokatens levebrød. Der er imidlertid ikke konflikten, men konfliktens løsning der giver smør på brødet. For mange advokater er det et mål at undgå, at konflikten opstår – og hvor dette ikke er muligt, da målrettet at søge konflikten løst effektivt og professionelt, og helst således at konfliktens parter kan fortsætte hvor de slap. Konfliktløsning kræver erfaring og opdateret viden. LIVIA Fonden vil arbejde med viden om og nye løsninger i konflikthåndtering – det har selvsagt min støtte.”

Foto: Paragraf Plus

Mehmet Yüksekkaya

Forfatter, kursus- og foredragsholder
LIVIA-anbefaler

”Jeg anbefaler LIVIA Fonden, fordi der ikke kan sættes nok fokus på konfliktløsning. Danskerne er meget konfliktsky og opfatter konflikter som noget negativt, der helst skal gemmes langt væk. Derfor er der mange både store og små konflikter, som ikke bliver løst, men som kunne blive det. Det gælder om at se på konflikter på en anden måde, nemlig som nødvendige og vigtige i den sociale virkelighed. Nogle konflikter kan løses. Andre skal bare anerkendes.
I bund og grund handler det om, at mennesker skal snakke mere og bedre sammen. Derfor er det godt med et frisk initiativ som LIVIA Fonden, der viser andre veje end de sædvanlige. Hvis den får succes, tror jeg, det kan gavne samfundet og de udfordringer, der venter på at blive taget op.”

Foto: Sigrid Nygaard, Scanpix

Ole Wæver

Professor i international politik, Københavns Universitet
LIVIA-anbefaler

”LIVIA Fonden giver både penge og råd. Det er en god og original idé at kombinere de to ting, så man ikke bare kan søge om penge, men også søge og få praktisk og klog bistand hos dem, der står bag fonden. Ideen med LIVIA Fonden er god, fordi der er brug for nogen der gør opmærksom på, hvad god konflikthåndtering kan gøre. Der er slående, i hvor mange sammenhænge, vi er dårlige til at tænke over dynamikken i en konflikt. Uanset hvad det drejer sig om, tænker vi som regel på sagen, det er dén, vi er eksperter i, men meget lidt på den måde, vi håndterer sagen på, og den måde vi påvirker hinanden på, når vi gør det. Vi er tilbøjelige til at køre ind i nogle negative spiraler frem for at se mulighederne. Selv hvis LIVIA Fonden aldrig blev verdens rigeste fond gør den gavn ved simpelthen at minde verden om, at der er alternativer til traditionel konflikthåndtering med eskalation, konfrontation … eller krig. Mange gode mennesker og dygtige ildsjæle mangler tit bare små beløb, som er svære at få, hvis deres opgave er lidt skæv eller ikke passer ind de traditionelle steder. Den slags projekter kan LIVIA Fonden støtte, og det er der stor brug for.”

Foto: Lars Svankjær

Vibeke Vindeløv

Professor, dr. jur.
LIVIA-anbefaler

”Ideen bag LIVIA Fonden ligger i smuk forlængelse af, hvad konflikthåndtering handler om, nemlig at forholde sig til sit eget ansvar og ikke bare skyde skylden på de andre. Netop det, at det er en fond, man kan støtte, er med til at skabe bevidsthed om, at vi har et fælles ansvar. Man kan give et bidrag og på den måde vise, at man vil være med til at tage ansvar. Det behøver ikke være med store beløb. Og så er fonden projektorienteret og udadvendt. Pengene skal bruges til at opmuntre nogen, der gør noget aktivt for at løse konflikter. Og der er projekter nok at støtte, for eksempel uddannelsesprojekter i konfliktfyldte områder.”

Foto: Kontemplation.dk