OM OS

LIVIA Fonden er sat i verden for at udbrede kendskabet til konstruktiv konflikthåndtering. Vi arbejder for at synliggøre organisationer, både i Danmark og internationalt, der viser at svære samfundskonflikter kan løses med dialog og kreativitet.

LIVIA Fonden

LIVIA Fonden er almennyttig og uafhængig af økonomiske, religiøse eller kommercielle interesser. 

Fonden støtter op om verdensmålene. Vi har især fokus på verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. 

Verden er fuld af konflikter – som vi ikke behøver komme til kort overfor. LIVIAs anbefalere fra mange forskellige baggrunde uddyber hér deres syn på hvorfor og hvordan samfundskonflikter kan løses mere konstruktivt. Og på hvilken rolle LIVIA har at spille i det. Læs de fulde udtalelser fra vores ambassadører her.

LIVIAs formål er at:

  • synliggøre det modige, ikkevoldelige arbejde, som faktisk foregår på alle kontinenter
  • støtte projekter og personer, der viser at svære samfundskonflikter kan løses med iderigdom og dialog
  • inspirere politikere, medier og offentlighed til at anvende konstruktiv konflikthåndtering
  • samarbejde med konfliktfaglige miljøer, der opbygger konfliktberedskab, lokalt og internationalt.

LIVIAs historie

LIVIA Fonden er udsprunget af tanker i Center for Konfliktløsning i 2005, da man ønskede at fremme ikkevoldelige metoder i større samfundskonflikter, i Danmark og internationalt.

Navnet LIVIA og vores logo henviser til olivenkvisten, et urgammelt tegn på ‘at nærme sig med fredelige hensigter’. Og et tegn på håb og liv: efter syndfloden var det med et olivenblad, duen fløj ind til Noah på arken.

Bliv aktiv

LIVIA Fonden har brug for flere gode og dygtige mennesker. Har du overskud og evner til at sætte handling bag dine idéer, så skriv til os (Enable Javascript to see the email address) og fortæl os om dine tanker.

LIVIA Fonden er en frivillig forening. LIVIA-arbejdet omfatter presse, fundraising, tekstforfatning, prisfester, sponsorarbejde, og meget mere. Alle opgaver gennemføres med frivillig arbejdskraft og støtte fra folk inden for konfliktmægling, konfliktundervisning, kommunikation, rådgivnings-, undervisnings- og filmarbejde. Arbejdet sker på selvkørende basis med afsæt i åbne bestyrelsesmøder.

Er du interesseret i at være med? Skriv til os (Enable Javascript to see the email address)