Prisfest 2016

Den 28. november 2016 uddeltes LIVIAFondens priser for femte gang. LIVIAFonden afholdt forud for prisuddelingen konferencen Stories of Hope. Her deltog bl.a. tidligere nationale og internationale prismodtagere og eksperter.

 

Trampolinhuset

LIVIA Motivation: Den nationale pris gik til Trampolinhuset for deres arbejde med at adresserer et stort, politiseret konfliktfelt I Danmark, vores forhold til flygtninge og indvandrere. Lokalt og ligeværdigt. Skaber inklusion, modvirker den eskalerende dehumanisering, afværger afmagt og fjendtlighed og forebygger en forudsigelig eskalering. Virker for fællesskab og kontakt med danskerne, venskaber og forståelse for hinandens værdier og normer. Alle konflikter løses i fællesskab; alle regler besluttes i fællesskab, et sikkert rum for eksperimenter.

Læs mere om Trampolinhuset her.

William Ongoro

LIVIA Motivation: Den internationale pris gik til William Ongoro, for at agere modigt og klogt i Sydsudans smertefulde og voldelige konflikter. William Ongoro fik prisen for under stor personlig risiko at nå det næsten umulige: bygge bro, bringe stridende lokalsamfund sammen til dialog og forsone tidligere fjender. William Ongoro agerer i konfliktens voldsomme brændpunkter, som sammen med the National Platform for Peace and Reconciliation bruges til at gøre bredt og offentligt opmærksom på, at konstruktiv konfliktløsning og fredsopbygning er en reel mulighed. Vi lykønsker William Ongoro og NPPR med at det er lykkedes at forsone stridende lokalsamfund og forene tidligere fjender.

Læs mere om William Ongoro / National Platform for Peace and Reconciliation (NPPR) her.

Global Network for Women Peacebuilders

LIVIA Motivation: Den globale hæderspris var den første af sin slags i LIVIA Fondens historie. I 2016 gik den til Global Network for Women Peacebuilders. Det er et netværk af kvinder fra krigsplagede lande. Global Network for Women Peacebuilders fik hædersprisen for deres kamp for kvinders deltagelse i fredsopbygning og fredsforhandlinger. Kun når kvinders stemmer og perspektiver bliver hørt, kan fredsaftaler føre til ægte sameksistens og forsoning.

Derfor er UNSCR resolution 1325 af enorm betydning, men kun hvis den implementeres Her gør GNWP et meget effektivt arbejde i FN, og især med fokus på nationalt og internationalt plan, idet de oversætter internationale politikker om kvinder, fred og sikkerhed til positive, realistiske handlinger i lokale samfund, hvor mennesker bor, som har lidt under krige og håber på en tryg og værdig fremtid. GNWPs indsats i Colombia og Syd Sudan er højt værdsat.

Læs mere om The Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) her.

Nominerede

Blandt de indstillede kandidater til LIVIAprisen 2016 har LIVIA Fondens bestyrelse nomineret i alt otte grupper og enkeltpersoner. De er alle valgt for opfindsomt, modigt og utrætteligt konfliktarbejde uden brug af vold.

Trampoline House
Danmark
Adresserer et stort, politiseret konfliktfelt I Danmark, vores forhold til flygtninge og indvandrere. Lokalt og ligeværdigt. Skaber inklusion, modvirker den eskalerende dehumanisering, afværger afmagt og fjendtlighed og forebygger en forudsigelig eskalering. Virker for fællesskab og kontakt med danskerne, venskaber og forståelse for hinandens værdier og normer. Alle konflikter løses i fællesskab; alle regler besluttes i fællesskab, et sikkert rum for eksperimenter.

 

Venligboerne / Mads Nygaard og Fawaz Taha Alzatto
Danmark
Adresserer et stort, politiseret konfliktfelt i Danmark, vores forhold til flygtninge og immigranter, med helt enkle værdier:

1. Vær venlig i mødet med andre
2. Vær nysgerrig når du møder mennesker der er forskellige fra dig.
3. Mød forskellighed med respekt.
Danner bro i en kløft, der splitter danskerne, styrker sammenhængskraft. Rækker ud til alle i landet, uanset religion og politisk ståsted, Mobiliserer tusinder til at handle humant i flygtningekrisen og forbinde sig med flygtningene og hinanden i lokale netværk. Opbygger direkte kontakter på tværs af etnicitet.   Forebygger fjendtlighed og potentiel vold.

 

William Ongoro / National Platform for Peace and Reconciliation (NPPR)
Sydsudan
Nomineret for at agere modigt og klogt i Syd Sudans smertefulde og voldelige konflikter.  Bringer stridende parter sammen til kontakt, dialog og mægling Bygger bro over kløften med stor personlig risiko. Agerer i konfliktens voldsomme brændpunkter, som W. Ongoro og the NPPR bruger til at gøre offentligt opmærksom på, at konstruktiv konfliktløsning og fredsopbygning er muligt. Vi lykønsker NPPR med at det er lykkedes at forsone stridende lokalsamfund og forene tidligere fjender.

 

Point of View: Dina Alborava, Nino Kalandarishvili, Giorgi Kanashvili, Lira Kozaeva
Sydossetien og Georgien
Nomineret for mange års vedholdende og modigt arbejde for at bygge bro og skabe ægte kommunikation, genskabe tillid mellem modparter. Lade dem se hinanden som mennesker, der lider under konflikten. Hele sårene. Under risici og personlige trusler mod de fire, som er fra begge sider af konflikten.  Opnår resultater både lokalt og på overordnet politisk niveau.

 

Ali Abu Awwad
Palæstina
Nomineret for at kæmpe for sin sag uden brug af vold. Træner unge i at gøre det samme. Bringer familier sammen fra begge sider – som har lidt under konflikten og mistet familiemedlemmer. Arbejder beslutsomt for dialog, ikkevold og forsoning efter en fortid som militant.

Ruth Akurundi
Kenya
Ruth Akurundi og hendes fredsgruppe har samlet og inddraget kvinder fra lokalsamfundet for at bringe konfliktløsning og forsoning til befolkningen. Vi anerkender det mod og den beslutsomhed, det kræver at gøre det midt i den bitre og smertefulde Turkana-Pokot konflikt. Det er afgørende at kvinder tager en rolle i fredsoparbejde, hvis det skal blive en levende realitet – kvinders perspektiv er uundværligt. Vi anerkender også, at fredsgruppen omfatter medlemmer fra begge sider af konflikten og ved, at det er en vanskelig opgave at slå bro og skabe kontakt med modparten – og et stort skridt på vej til sameksistens og forsoning.

 

Tegla Loroupe
Kenya
Tegla Loroupe og hendes gruppe har samlet modparter sammen fra de bitre og smertefulde konflikter i regionen-for at bringe konfliktløsning og forsoning til befolkningen.  Vi anerkender det mod og den determination det kræver at gribe ind midt i alvorlige og voldelige konflikter, og de innovative og kreative metoder der her bliver brugt til at bringe de stridende parter sammen og ved, at det er en vanskelig opgave at slå bro og skabe kontakt til modparten. Vi værdsætter at Tegla Loroupe bruger sin berømthed som langdistanceløber i et større måls tjeneste, fredelig sameksistens.

 

The Global Network of Women Peacebuilders (GNWP)
USA
GNWP fremmer noget, som er meget vigtigt for forebyggelse af voldelig optrapning og for fredsopbygning, nemlig kvinders deltagelse. Kun når kvinders stemmer og perspektiver bliver hørt i fredsforhandlinger og fredsopbyggende processer, kan en fredsaftale føre til ægte sameksistens og forsoning. Derfor er UNSCR resolution 1325 af enorm betydning, men kun hvis den implementeres Her gør GNWP et meget effektivt arbejde i FN, og især med fokus på nationalt og internationalt plan, idet de oversætter internationale politikker om kvinder, fred og sikkerhed til positive, realistiske handlinger i lokale samfund, hvor mennesker bor, som har lidt under krige og håber på en tryg og værdig fremtid. GNWPs indsats i Colombia og Syd Sudan er højt værdsat.

 

Ilan Pappe
Israel
Nomineret for at nå til ægte dialog, konfliktløsning, forsoning og fredsopbygning er det afgørende at oplyse alle konfliktens parter om kendsgerningerne – sp vidt de nu kan etableres. Kun da er det muligt at genskabe tillid og bygge en fælles fremtid, I sammenhæng med Palæstina-Israel konflikten har Ilan Pappe givet et vægtigt bidrag. Som israeler er han et eksempel på en person, der gennem sin forskning er nået til at anerkende den anden side, palæstinenserne. Samt anerkende sin egen regerings rolle i konfliktens eskalering. Ilan Pappe gør et stort arbejde for at slå bro over kløften mellem israelere og palæstinensere, med sine udgivelser og foredrag, som altid peger på fredelige løsninger.