Prisfest 2014

Prisuddelingen 2014 blev afholdt i festsalen på Borups Højskole i København. Salen var var fuld af mennesker, grin, klapsalver og eftertanke, da LIVIAFonden uddelte sine priser. 2014-prisuddelingen fandt sted lørdag den 15. november og var afslutningen på en heldagskonference med overskriften Konfliktløsning, der styrker fællesskabet, som markerede Center for Konfliktløsnings 20 års jubilæum.

Bydelsmødre

Årets nationale pris blev givet til Bydelsmødre, som med 450 aktive ‘mødre’ arbejder for at styrke isolerede kvinder til at tage styringen i deres egne liv.

Kvinder støtter andre kvinder i Bydelsmødre, som arbejder i blandt andet udsatte byområder i Danmark.

Bydelsmødre er kvindelige frivillige, som taler 54 forskellige sprog og repræsenterer 41 forskellige nationaliteter. De er lokale kvinder som skaber håb og forandring i andre kvinders liv.

Bydelsmødres primære opgave er at styrke isolerede kvinder og støtte dem i at tage kontrol over deres egne liv. Det gør de ved at bygge platforme, hvor mennesker kan mødes og tale med hinanden. På den måde bygger Bydelsmødre broer mellem forskellige etniske grupper. De styrker kvinder til at tro, at de selv kan tage styringen i deres liv og løse de konflikter, de møder.

Reducerer konflikter

Bydelsmødre hjælper også med at afbøde eller reducere konflikter og misforståelser mellem det danske samfund eller det offentlige system og kvinder, som har sproglige eller sociale barrierer. Misforståelser, som kan opstå, fordi grupper med forskellig etnisk baggrund ikke mødes, og der derfor opstår fordomme og problematiske forestillinger om ‘de andre’.

De frivillige kvinder støtter sårbare kvinder i at blive inkluderet i samfundet på lige vilkår med andre borgere, således at misforståelser og konflikter mellem borgere og ‘systemet’ kan undgås.

Der er i alt 450 aktive bydelsmødre i hele Danmark.

Mobaderoon

Mobaderoon er et syrisk netværk, som arbejder for at bygge bro og skabe menneskelige kontakter og bånd med det mål at skabe et fremtidigt Syrien for alle syrere. Netværket favner 52 syriske organisationer og har 4.000 aktivster, som udvikler deres egne aktiviteter og initiativer som for eksempel Peace ambassadors, Social Leadership og Active Citizens. De unge ledere er katalysatorer for forandring i deres lokalsamfund.

“De første toner af musik kom fra Syrien. Det første alfabet er fra Syrien. Syrien er for alle syrere, men det er mere end det. Det er faktisk for alle mennesker. Sådan skal det helst blive igen,” sagde en repræsentant for Mobaderoon i sin takketale.

Med den internationale pris følger 10.000 dollars, som Mobaderoon skal bruge til sit videre arbejde.

Fra leg til sikkerhedstræning

Legedage for børn og genopbygning af legepladser er eksempler på aktivisternes indsats. Det samme er træning i sikkerhed og evakuering.

Størstedelen af Mobaderoons frivillige arbejde har et dobbelt formål. Aktiviteterne for børn giver for eksempel små syrere en god dag og en god oplevelse, samtidig med at de bringer voksne aktivister sammen på kryds og tværs af religiøse overbevisninger.

Ideen er, at når mennesker arbejder sammen om et lille eller stort projekt, lærer de hinanden at kende og risikoen for at de senere går i krig mod hinanden bliver således mindre.

Aktiviteterne favner dog bredt og inkluderer også træning i evakuering og sikkerhed, for eksempel i tilfælde af giftgasangreb.

Man slår ikke sin kunde ihjel

Frugtsaft er også et af resultaterne af Mobaderoons arbejde. I Alleppo, en af de hårdest ramte byer i Syrien, samlede en flok store drenge bær, som de med netværkets hjælp lavede til saft og solgte i deres lokalområde.

Ifølge aktivister fra Mobaderoon bygger den form for aktivitet videre på hverdagen i Syrien fra før borgerkrigen begyndte – da syrere fra alle trosretninger etniske baggrunde drev forretning med hinanden.

Samtidig er det netværkets ønske, at selv små indtægter fra for eksempel salg af frugtsaft kan være med til at holde unge, syriske mænd fra at blive soldater eller oprørssoldater og tjene til livets ophold på den vis.

Arbejde for fællesskab gennem dialog

Det langsigtede mål for Mobaderoon er at skabe grundlaget for et fremtidigt Syrien for alle syrere. Det mål arbejder netværket for at nå blandt andet gennem såkaldte dialogmøder, hvor mennesker fra alle sider af landets sekteriske konflikt mødes og fortæller hinanden, hvordan konflikten påvirker dem, deres familier og deres liv.

Erfaringen fra dialogmøderne er, at det bliver åbenlyst for deltagerne, at konflikten er forfærdelig for alle, og at også de mennesker, som man kunne tro, var ens fjende, ønsker en fredelig fremtid.

Det budskab er også udbredt med fredsarmbånd. Aktivister lavede flettede fredshilsner ind i armbånd og sendte dem ud i landet, på tværs af frontlinjer.

International støtte

Mobaderoon blev stiftet i 2010, før borgerkrigen begyndte.

Aktivisternes arbejde har fanget opmærksomheden hos flere internationale organisationer, og også Danmark støtter netværket med penge fra Udenrigsministeriets Det Arabiske Initiativ, som kanaliseres gennem organisationen Danmission og i hovedsagen bruges til dialogarbejde.

We want to replace the sound of bombs with the sound of laughter.”

Sådan lyder det fra Mobaderoon, når netværkets aktiviteter skal beskrives helt kort.

Baggrundsmotivet viser omfattende ødelæggelser i Syrien. Foto: Freedom House / Mulham al-Jundi

Tak til fondens forperson

Tak til fondens forperson

Mod slutningen af prisuddelingen lagde forperson for LIVIA Fonden, Else Hammerich, op til fællessang – men blev afbrudt af Sara Katrine Jastrup, der er medlem af LIVIAs bestyrelse.

“Tak for din tålmodighed – og for din utålmodighed,” sagde Sara Katrine Jandrup, da hun på fondens vegne talte til Else Hammerich om hendes lange og inspirerende arbejde for konfliktløsning i Danmark og internationalt.

LIVIA Fondens forperson, Else Hammerich, fik tak for sit lange, tålmodige og utålmodige arbejde for konfliktløsning. 
Foto: Pernille Bærendtsen

Nominerede

Blandt de indstillede kandidater til LIVIAprisen 2014 har LIVIA Fondens bestyrelse nomineret de følgende grupper og enkeltpersoner. De er alle valgt for opfindsomt, modigt og utrætteligt konfliktarbejde uden brug af vold.

Action Pour la Paix el la Concorde, Den Demokratiske Republik Congo
Nomineret for at gøre en betragtelig forskel i den krigshærgede region i det østlige DRC. Organisationen hjælper lokale aktører med at forebygge voldelige konflikter og med at transformere eksisterende konfliktdynamikker i positiv, ikkevoldelig retning. Med sit lange og modige arbejde har Action Poul la Paix et la Concorde bidraget til at begrænse konflikten ved at skabe dialog mellem konfliktparter og bruge en vifte af nye og innovative metoder til konfliktløsning, også når det indebærer personlig risiko.

 

Bassel Khartabil, Syrien
Nomineret for mod alle odds at insistere på en fredelig revolution, for sit arbejde som ikkevoldelig aktivist, og for at advokere for ytringsfrihed i Syrien. Bassel Khartabil – af nogle kendt som Bassel Safadi – er en urokkelig fortaler for digital frihed og åbenhed på internettet. Siden marts 2012 har han været fængslet af de syriske myndigheder og nægtet adgang til en civil domstol. Han har promoveret civil ulydighedsaktioner i Damaskus og arbejdet med at filme og dokumentere den vold og de overgreb, som regimet begår mod syriske borgere. 

 
 

Danish Demining Group og Ahmed Hassan, Somalia
Nomineret for at gribe til klog handling for at løse en konflikt i det sydvestlige Somalia, som dræbte flere mennesker, drev mennesker på flugt og begrænsede bevægelsesfriheden i området. Danish Demining Group (DDG) har styrket en gruppe ældre, indflydelsesrige menneskers kompetencer i mediering og konfliktløsning. DDG baserede sit initiativ på en grundig analyse af situationen og efter at have konsulteret lokale ledere. Resultatet af arbejdet er en aftale mellem de stridende parter, som har nedbragt spændingerne i området.

Kyaw Thuya, Myanmar
Nomineret for at have mod til at gå imod den officielle og udbredte kultur af dæmonisering og angreb på det muslimske mindretal i Myanmar. Kyaw Thuya – af nogle kendt som munken Owen – er buddhistisk munk, og i modsætning til nogle af sine kolleger, der deltager i anti-muslimsk vold, arbejder han for fred i praksis i sin skole, der byder både buddhistiske og muslimske elever velkomne uden nogen form for diskrimination. Eleverne betaler ikke skolepenge, da skolen er for de fattigste blandt de fattige. Undervisningen fokuserer på menneskerettigheder, kritisk tænkning, demokrati og fredeligsameksistens mellem buddhistiske og muslimske befolkningsgrupper.

 

Landsbyen Bil’in, Palæstina
Nomineret for sin ikkevoldelige, vedholdende og kreative modstand mod den såkaldte sikkerhedsmur, som adskiller dem fra deres jorder. Siden 2005 har beboerne i landsbyen Bil’in arbejdet med fredelige midler for at få deres jord tilbage. Halvdelen af jorderne er blevet konfiskeret for at beskytte de stadigt flere israelske bosættere, som bor omkring landsbyen. Bil’in fortsætter deres aktiviteter trods voldelig modstand og får ofte følgeskab af aktivister fra andre lande, inklusiv Israel. Bil’in er blevet en inspirationskilde for andre landsbyer på Vestbredden og for verden.

 

The Peace Community of San José de Apartadó, Columbia
Nomineret for sin ikkevoldelige kamp for fred og retfærdighed, og for at sikre lokalområdet som et neutralt område midt i en brutal, voldelig konflikt. The Peace Community er blevet chikaneret af paramilitære grupper, af den colombianske guerilla, og af militæret. 200 medlemmer er blevet dræbt. Ikke desto mindre fortsætter The Peace Community of San José de Apartadó sin ikkevoldelige livsform. De får i stigende grad international støtte.